วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

Refresh Energy Drinks : Make it up.
Printed AdMarketing Promotion


Members

04520059 Chinapat
04520062 Nathakorn
04520078 Pongsaton
04520090 Vasuphon

UP Energy Drink

BY

Banpot Chaiwong 04520074

Yosita Ruangsawat 04520085

Atijit Arratainngam 04520096

PLUSMAFLASH LINK


BANNER FLASH LINK


ปภาวี ศรีชัยวรนาถ 04520076
นวรรณ ชุณหสิริ 04520070
นันฑิตา ช้างเยาว์ 04520072
กมลลักษณ์ เกตพันธ์ 04520052

หมายเหตุ : อาจารย์คะเนื่องจากกลุ่มเดิมที่ทำกับ สลิลทิพย์(094)ได้ลาออกไปแล้ว
กมลลักษณ์(052)เลยย้ายมาทำงานกับกลุ่มนี้แทนค่ะ

Ananta
Mascot


Posterเว็บที่ทำในแฟลชค่ะ

พรวิไล 04520079
วรฑิตา 04520087
วริษา 04520089
อาภากร 04520100

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

ZORCETapanon 061
Thanawat 068
Thanisa 069
Sujitra 095

RinoZ 056,063,077

QUEEN Energy Drink


ไฟล์งานสกุลpdfค่ะ
ไฟล์งานสกุลjpgค่ะ


พิมพ์พลอย ลิ้มประไพพงษ์ 04520080
มวงมาศ เจริญผล 04520084
วิริน เชาวนะ 04520091